Till umu.se
HeadlineImage

Med bredd och spets

Trots det senaste århundradets stora tekniska och medicinska framsteg pågår även idag våldsamma konflikter som har sin bakgrund i motstridiga tolkningar av kulturer, språk och historia.

Humanistisk forskning är avancerad problemlösning och kunskapsproduktion som bidrar till ökad kunskap om och förståelse för den värld vi lever i. Humaniora ger grund till de samtal om språk, media, kultur, litteratur, konst, historia, filosofi och religion som konstituerar vårt samhälle.

Humanistisk forskning av klass

Umeå universitetets humanistiska forskning bedrivs framgångsrikt inom respektive ämne och utgör även stora delar av tre av universitetets större forskningsmiljöer: Genusstudier, Nordliga studier samt Befolkningsstudier/Åldrande och livsvillkor. 

Växande forskningsfält

Humanistisk fakultet satsar för närvarande på att utveckla forsknings inom Globala utmaningar. Ett stort antal forskningsgrupper formerar forskning kring övergripande rubriker som: Grön humaniora, Medicinsk humaniora, Politik och religion, Litteracitetsutveckling samt Urfolksrättigheter i en global värld.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion