Till umu.se
HeadlineImage

Forskning med bredd och spets

Trots det senaste århundradets stora tekniska och medicinska framsteg pågår även idag våldsamma konflikter som har sin bakgrund i motstridiga tolkningar av kulturer, språk och historia.

Humanistisk forskning är avancerad problemlösning och kunskapsproduktion som bidrar till ökad kunskap om och förståelse för den värld vi lever i. Humaniora ger grund till de samtal om språk, media, kultur, litteratur, konst, historia, filosofi och religion som konstituerar vårt samhälle.

Humanistisk forskning av klass

Umeå universitetets humanistiska forskning bedrivs framgångsrikt inom respektive ämne och utgör även stora delar av tre av universitetets större forskningsmiljöer: Genusstudier, Nordliga studier samt Befolkningsstudier/Åldrande och livsvillkor. 

Globala utmaningar & Växande forskningsfält

Ett pågående projekt vid humanistiska fakulteten handlar om en stor riktad satsning där många av fakultetens forskare är inbegripna i ett arbete för att utveckla forskningsprojekt med fokus på humanioras bidrag till samhälls- och globala utmaningar.

I denna satsning ingår redan etablerade tvärvetenskapliga seminarieserier inom fakulteten som Umeå Group for Premodern Studies och Vetenskap, teknik- och miljöhistoria. Ytterligare xempel på en etablerad forskningsgrupp inom en institution är Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för Språkstudier. 

Exempel på nya tvärvetenskapliga forskningsgrupperingar är Grön Humaniora och Medicinsk humaniora. Fakulteten bedriver även framgångsrik forskning kring urfolks rättigheter och samiska frågor, inte minst inom enheten Vaartoe – Centrum för Samisk forskning. Här finns även etablerad forskning kring Politik och religion.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion