Till umu.se
HeadlineImage

Med bredd och spets

Trots det senaste århundradets stora tekniska och medicinska framsteg pågår även idag våldsamma konflikter som har sin bakgrund i motstridiga tolkningar av kulturer, språk och historia.

Humanistisk forskning är avancerad problemlösning och kunskapsproduktion som bidrar till ökad kunskap om och förståelse för den värld vi lever i. Humaniora ger grund till de samtal om språk, media, kultur, litteratur, konst, historia, filosofi och religion som konstituerar vårt samhälle.

Humanistisk forskning av klass

Umeå universitetets humanistiska forskning bedrivs framgångsrikt inom respektive ämne och utgör dessutom stora delar av tre av universitetets starka forskningsmiljöer: Genusstudier, Nordliga studier samt Befolkningsstudier/Åldrande och livsvillkor. 

Växande forskningsfält

Förutom dessa starka forskningsmiljöer har ytterligare ett antal växande tvärvetenskapliga forskningsområden utkristalliserats vid humanistisk fakultet: Humaniora och informationsteknik, Språkdidaktik, Förmoderna studier, Vetenskaps-, teknik och miljöstudier, Utbildningshistoria/historiedidaktik och Språk och kognition.


Sidansvarig: Per Melander
2015-02-02

Utskriftsversion