HeadlineImage

Forskning med bredd och spets

Humanistiska vetenskaper bidrar med kunskaper, insikter och förståelse av tillvaron i dess djupaste mening. Humanistiska vetenskaper är ett fundament och ett viktigt bidrag till arbetet med att hitta lösningar på mänsklighetens problem och utmaningar.

Vid institutioner och centrumbildningar vid humanistisk fakultet bedrivs framgångsrik forskning som har både samhällsbetydelse och ämnesrelevans.

Fakultetens forskare är idag engagerade i omfattande tvärvetenskapliga samarbeten och nätverk såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. Läs mer via länkarna i högerspalten.

Globala utmaningar

Forskare vid humanistiska fakulteten är aktivt engagerade i forskning som tar sig an globala utmaningar. Internationella organ såsom EU, WHO och FN har identifierat en rad områden som till exempel miljö, hälsa och hållbarhet, där humanistisk forskning kan och bör spela en väsentlig roll för att kunna formulera, analysera och komma till rätta med de problem som vi i världen står inför. Den humanistiska fakulteten har sedan 2015 genom olika utlysningar givit stöd till forskning som rör globala utmaningar.

Exempel på pågående forskning med extern finansiering:

Oenighet i tanke och språk 
Forskningsledare: Torfinn Huvenes

Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie 
Forskningsledare: Anna Larsson

Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang 
Forskningsledare: Erland Mårald

Digitala vårdlandskap: Digitalbelysning av svensk sjukvård och dess betydelse för äldre patienter på landsbygden 
Forskningsledare: Anna Sofia Lundgren

Framtida människor och hållbarhetsbegreppet 
Forskningsledare: Kalle Grill

Verbfrasanaforer i sydsamiska 
Forskningsledare: Mikael Vinka

Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900 
Forskningsledare: Virginia Langum

Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft 
Forskningsledare: Alf Arvidsson

Svensk humaniora och internationaliseringens utmaningar: En kulturanalys av incitament, hinder och lärandeprocesser 
Forskningsledare: Helena Pettersson

Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken  
Forskningsledare: Christer Nordlund

Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu  
Forskningsledare: Lotta Vikström

Skulder i det förindustriella Europa  
Forskningsledare: Elise Dermineur

Att göra plats i litteraturen: Meänmaa i nutida tornedalsk skönlitteratur  
Forskningsledare: Anne Heith

Hedra din fader och din moder: Konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och Finland  
Forskningsledare: Jonas Liliequist


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion