Faculty Board

The Faculty of Arts Board, under the leadership of the Dean, Åsa Karlsson Sjögren, and the Assistant Dean, Torkel Molin, has overall responsibility for faculty, including all education and research programmes.

Members of the Faculty of Arts Board

 • Professor Åsa Karlsson Sjögren, Dean, +46 90-786 62 48
 • Senior Lecturer Torkel Molin, Assistant Dean, +46 90-786 50 82
 • Senior Lecturer Coppelie Cocq, + 46 90-786 54 82
 • Senior Lecturer Jesper Enbom, +46 90-786 95 32
 • Professor Erland Mårald, +46 90-786 65 45
 • Senior Lecturer Anders Steinvall, +46 90-786 96 13
 • Senior Lecturer Stina Wikberg, +46 90-786 58 66
 • External member Iréne Gustafsson, +46 950-177 42

Alternates

 • Virginia Langum, +46 90-786 90 83
 • Kristina Persson, +46 90-786 54 88
 • Pär Sundström, +46 90-786 51 63

Representatives of the Doctoral Students

 • Per Boström, +46 90-786 59 81

Representatives of the Undergraduate Students

 • Elsa Lidholm, member, +46 90-786 97 16
 • Alexander Haraldh, member, +46 90-786 97 16


Page Editor: Per Melander

Print page

Contact Information

Fakultetsnämnden
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Visiting Address
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Tel:  090-786 55 12

Contact Form