Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåprofessor ny i styrelsen för forskningsprogrammet WASP

[2018-11-08] Professor och prodekan Sara Sjöstedt de Luna, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, har blivit förordnad till ledamot i styrelsen för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Professor och prodekan Sara Sjöstedt de Luna. Foto: Mattias Pettersson

WASP är Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna och är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Det är ett viktigt nationellt initiativ för grundforskning, forskarutbildning och rekrytering av nya forskare.

– Det känns otroligt spännande att få vara med i styrelsen för ett sådant unikt forskningsprogram. Jag blev tillfrågad, och sedan formellt förordnad av rektor för Linköpings universitet efter att samråd skett med Wallenbergstiftelsen och övriga partneruniversitet i WASP, säger Sara Sjöstedt de Luna, prodekan och professor i matematisk statistik på Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet.

Förordnandet gäller från och med 15 oktober 2018.

WASP-programmet ska bygga och stärka Sveriges forskning inom autonoma system, programvara och artificiell intelligens, AI. Inte bara omfattningen av satsade pengar utan även kombinationen mellan AI, autonoma system, programvara och en tydlig samverkan med svensk industri gör WASP unikt. Den totala budgeten för programmet är mer än 3,5 miljarder kronor med målet att rekrytera upp till 60 nya forskargrupper och över 300 doktorander till lärosäten i Sverige.

–  Hittills har WASP betytt att tre professorer, åtta postdoktorer och elva doktorander rekryteras till Umeå universitet, inom områdena autonoma system, AI och matematik för AI. Fler rekryteringar, bland annat biträdande lektorat är på gång. Eftersom satsningen pågår flera år till så finns det goda möjligheter att fler forskare kommer till Umeå, säger Sara Sjöstedt de Luna.

Mer information om WASP och styrelsen

För mer information, kontakta gärna:

Sara Sjöstedt de Luna, Umeå universitet
Telefon: 090-786 54 06
E-post: sara.sjostedt.de.luna@umu.se

Pressbilder. Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid293581


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet