Hör Evelina Liliequist i ett poddsamtal om stolthet bortom staden

[2018-10-19] Evelina Liliequist, doktorand i etnologi vid humfak, och Anna Olovsdotter Lööv, postdok i genusvetenskap, LU, medverkar i Miun:s podcast FGV Pod 1 (Forum för genusvetenskap). Avsnitttet av podden spelades in i Östersund i samband med Sapmi pride 2018 och rubriken är Stolthet bortom staden.

Evelina Liliequist, har som rubrik för sitt doktorandprojekt: Digitala förbindelser - hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige

Syftet är att studera hur hbtq-personer, med koppling till norra Sverige, skapar mening kring digitala miljöer, i relation till identitet och sexualitet. En viktig frågeställning handlar om plats och hur digitala och geografiska platser verkar och påverkas i relation till varandra.

Hur kan geografisk kontext, liksom digitala rums utformning, förstås villkora användningen av och meningsskapandet kring sociala medier och identitet?

Hur rör sig hbtq-personer mellan identiteter, och vilka strategier tillämpas för att hantera öppenhet/slutenhet i digitala rum, i relation till norra Sverige som specifik geografisk lokalisering?

Utifrån föreställningar om rurala miljöer som hotfullt och urbana miljöer som en nödvändig räddning för hbtq-personer, undersöks också hur tillgången till digitala miljöer samverkar med (eller motverkar) och villkorar förståelsen av hur och var queera liv kan levas.

Annas Olovsdotter Lööv, postdoktor i genusvetenskap, Lunds universitet,
undersöker i sin etnografiska studie Decentraliserad stolthet, Pridefestivaler bortom Sveriges storstäder.

Forskningsstudien syftar till att undersöka upplevelser och erfarenheter av Pridefestivaler på andra platser än i Sveriges storstäder med fokus på relationer mellan Pride och lokal tillhörighet.

Hör FGV Pod 1: Stolthet bortom storstaden del 1 på podbean.com

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid293426


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter