1,6 miljoner till studie av samisk hälsa och levnadsförhållanden

[2018-08-15] I ett pressutskick meddelar regeringen att man beviljat Christina Storm Mienna och Per Axelsson vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, drygt 1,6 miljoner kronor för att studera hälsa och levnadsförhållanden i det traditionella samiska området.

Ur pressmeddelandet:

– Det finns i dag en kunskapslucka gällande det övergripande hälsotillståndet för Sveriges urfolk. Information kring detta är till gagn för både det samiska och det övriga samhället, säger socialminister Annika Strandhäll.

För projektets genomförande beviljar regeringen Centrum för samisk forskning (Vaartoe) 1 681 284 kronor för perioden augusti – december 2018. Medlen ska användas till fokusgruppsdiskussioner samt för att inleda planering och utformning av kliniska hälsoundersökningar.

Projektet HALDI (Health and Living conditions in Sápmi) bedrivs i nära samarbete mellan Umeå universitet, universitetet i Tromsö, Svenska Sametinget, Folkhälsomyndigheten samt kommuner och landsting. Projektet är granskat av regionala etikprövningsnämnden och riktar sig till både samer och icke-samer.

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid292869


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter